Huisregels – Huisartsen Eygelshoven – Eygelshoven
Header afbeelding
Huisartsen Eygelshoven
Laurastraat 4a 6471JL
Eygelshoven

Huisregels

U bent van harte welkom in onze huisartsenpraktijk. Om ons werk goed en veilig te kunnen doen en ook u een veilige omgeving te kunnen bieden zijn er huisregels opgesteld. Door het betreden van onze praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met onderstaande regels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.

In onze praktijk gelden de volgende regels:

WEL:

  • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
  • Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft / stil heeft staan wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET:

  • Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
  • De huisartsenpraktijk is een rookvrije zone. U wordt gevraagd niet in of rond het gebouw te roken.
  • Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.
  • Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.
  • Zonder toestemming consult gesprekken opnemen, fotograferen en filmen.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden, kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.